Mevzuat

4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi kaldırıldı

Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7338 sayılı kanun 26.10.2021 tarihli 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre;

1- Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Bu doğrultuda basit usul gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

2- Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kazanç istisnası getirilmiştir.

3- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

4- 01.01.2022 tarihinden itibaren 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi yürürlükten kaldırıldı. 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere Geçici Vergi Beyannamelerinin son dönemi kaldırılmıştır.

5- Konaklama vergisi uygulama süresi 7338 sayılı kanun ile 01.01.2023 tarihine ertelenmiştir.

6- Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın