Mevzuat

7256 ve 7326 sayılı kanun taksit ödeme süreleri uzatıldı

7256 ve 7326 sayılı kanun taksit ödeme süreleri uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamındaki taksitlerin ödeme sürelerinin 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldığına dair duyuru yayımladı.

İşte o duyuru:

“27/8/2021 tarih ve 4419 sayılı Karar ile; Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve/veya 7326 sayılı sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandıran borçların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinin ödeme süreleri uzatılmaktadır.

Yapılan düzenleme ile mücbir sebep hali ilan edilen döneme rastlayan taksitlerden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde; belediyelerin bu döneme rastlayan taksitlerinin ödeme süreleri ise mücbir sebep halinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlayarak aylık dönemler halinde ödenmesi gerekmektedir.”

İlgili duyura ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Bir Cevap Yazın