Mevzuat

Çek ibraz yasağı uzatıldı

Paylaş:

Çek ibraz yasağı uzatıldı. 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çek ibraz yasağı uzatıldı. Söz konusu kanun ile;

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 543. Maddesinde yapılan değişiklik ile tasfiye süreci 6 aydan 3 aya indirilmiştir.

2- 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3/5 maddesi kapsamında üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin 31.12.2021 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 14.12.2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 31.12.2021 ibaresi 31.12.2023 şeklinde değiştirilmiştir.

7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın