Mevzuat

E-faturalar artık Ba-Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir

E-faturalar artık Ba-Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Resmi Gazete’den yayımlanan tebliğe göre; “Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”

“Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.”

E-faturalar artık Ba-Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir ve söz konusu tebliğ 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) tebliği için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın