Mevzuat

Elektronik imza kanunun yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Elektronik imza kanunun yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın