Mevzuat

Gelir İdaresi Başkanlığı Haziran 2021 Vergi Takvimi

Paylaş:

Gelir İdaresi Başkanlığı Haziran 2021 Vergi Takvimi tablosu aşağıdaki gibidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Haziran 2021 Vergi Takvimi:

İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/06/202109/06/202116-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/06/202110/06/202116-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202115/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202115/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/202115/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202115/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/06/202115/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202115/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202115/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/202121/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202121/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202121/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/202121/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202121/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202121/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/202124/06/20211-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/06/202125/06/20211-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202128/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202128/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/06/202128/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/11/202030/06/2021Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi
01/01/202130/06/20212020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
01/04/202130/06/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202130/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/06/202130/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202130/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/202130/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/202130/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202130/06/2021Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/202131/08/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202131/08/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Bir Cevap Yazın