Mevzuat

Gelir İdaresi Başkanlığı Temmuz 2021 Vergi Takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı Temmuz 2021 vergi takvimi aşağıdaki gibidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Temmuz 2021 Vergi Takvimi:

İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/07/202109/07/202116-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202112/07/202116-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202116/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202116/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/202116/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202116/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202116/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202116/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/202116/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/202126/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/202126/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/202126/07/20211-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202126/07/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202127/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01/07/202128/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
16/07/202130/07/20211-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202102/08/20212020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/202102/08/2021Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/202102/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/202102/08/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/202102/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202102/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/202102/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/202102/08/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/07/202102/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202102/08/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202102/08/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/07/202117/08/20212021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202117/08/20212021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202131/08/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202130/09/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202131/12/20212020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

Bir Cevap Yazın