Yazarlar

İş hayatınızın SWOT analizini yapmak ister misiniz?

İş hayatınızın SWOT analizini yapmak ister misiniz? Yaşam boyu iş ve özel hayatımızda birçok sorun, zorluk ve sıkıntı ile başa çıkabilmek için mücadele içine gireriz. Hayatımızın herhangi bir döneminde yaşadığımız bu sorunların seviyeleri vardır. Bazı sorunlar hafif derecede, bazı sorunlar orta derecede ve bazı sorunlarda yüksek derecede karşımıza çıkmaktadır.

Herminia Ibarra, “Working Identity” (İş Kimliği) isimli kitabında iş hayatı ile ilgili şu ifadelere yer vermektedir: “Eğer hayatımızın başında tam olarak kim olduğumuzu bilebilseydik, kendimize uygun bir kariyer seçmek pek kolay olurdu. Ama biliyoruz ki, sürekli gelişiyor ve değişiyoruz; daha iyi bir çalışma hayatına giden yolunsa kendimizi tanımaktan geçtiğini görüyor ve kendimizi tanımanın yolun başındaki ışık değil, yolculuğun sonundaki ödül olduğunu anlıyoruz.”

Girişimcilik projelerinde detaylı bir analiz olan SWOT analizi kullanılmaktadır. SWOT’un açılımı şu şekilde ifade edilmektedir: “Strenghts (Projenin Güçlü Yönleri), Weaknesses (Projenin Zayıf Yönleri), Opportunities (Projenin Fırsatları), Threats (Projenin Tehditleri)” S ve W daha çok girişimcilik projelerinin kendisini anlatması istenirken, O ve T daha çok girişimcilik projelerinin ne yapabileceğinin analizi istenmektedir.

Wikipedia kaynaklarına göre SWOT Analizi;

“SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. Bu yöntem 1960’lar da Harvard Üniversitesi‘nin profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir.”

İş hayatınızın SWOT analizini yapmak ister misiniz? İnsanın kendini keşfetmesi kadar güzel bir şey yoktur. Girişimcilik projelerinde sık kullanılan SWOT analizini kişisel iş hayatımıza uyarlarsak, iş hayatındaki artılarımızı ve eksilerimizi daha net bir şekilde görme şansına sahip oluruz.

Kişisel iş hayatınızla ilgili SWOT analizi yapmak için SWOT analizi sorularını aşağıda bulabilirsiniz.

Strenghts (Güçlü Yönler)       
 • İş hayatında güçlü olduğunuz yanlar ve iyi yapabildiğiniz şeyler nelerdir?
 • İş hayatında rakiplerinize karşı nasıl avantajlarınız var ve kendinizi onlardan nasıl ayırıyorsunuz?
 • İş hayatında kullanabileceğiniz kaynaklar nelerdir?
 • İş hayatında size avantaj sağlayacak hangi donanımlara sahipsiniz?
 • İş hayatında etkinliğiniz, yetenekleriniz ve deneyiminiz nedir?
Weaknesses (Zayıf Yönler)
 • İş hayatında rakiplerinize karşı ne gibi zayıflıklarınız var?
 • İş hayatında onlarla rekabet etmek için hangi alanlarda kendinizi geliştirmeniz lazım?
 • İş hayatında yoksun olduğunuz şeyler neler?
 • İş hayatınızda yaşadığınız başarısızlıklarınız nelerdir?
Opportunities (Fırsatlar)
 • Çalıştığınız sektörde ne gibi fırsatlar mevcut, sektörünüzün kriz dalgalanmaları ve değişimleri neler?
 • Kariyer yolculuğunuzda kişisel bağlantılarınız neler?
Threats (Tehditler)
 • İş hayatında size rakip olabilecek rakipleriniz kimlerdir?
 • İş hayatınızda riskleri engellemek için hangi faktörleri kontrol altında tutmanız gerekiyor?
 • Çalıştığınız sektörde değişen koşullar ve dinamikler nelerdir?

Ömer KÖSE

 

 

Bir Cevap Yazın