Mevzuat

Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifat Oranları

Gelir İdaresi Başkanlığı, 01.03.2021 tarihinden itibaren Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifat Oranları:

Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifat oranları, her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Katma Değer Vergisi Kısmi Tevkifat Kapsamına Giren HizmetlerKatma Değer Vergisi Tevkifat Oranları
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik- Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri                      4/10
Belirlenmiş Alıcılar Dışındaki KDV Mükelleflerine Karşı İfa Edilen ve KDV Dahil Bedeli 5 Milyon TL ve Üzerinde Olan Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri                      4/10
Etüt. Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler                      9/10
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri                      7/10
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri                      5/10
İşgücü Temin Hizmetleri                      9/10
Yapı Denetim Hizmetleri                      9/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri,                      7/10
Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri                      9/10
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri                      9/10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri                      9/10
Servis Taşımacılığı Hizmeti                     5/10
Yük Taşımacılığı Hizmeti                     2/10
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri                     7/10
Ticari Reklam Hizmetleri                    3/10
Külçe Metal Teslimler                    7/10
Hurda ve Atık Teslimi                    7/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi                    9/10
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri                    9/10
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi                    5/10

Bir Cevap Yazın