Mevzuat

KDV ve kira stopaj indirim oranlarının indirim süresi uzatıldı

KDV ve kira stopaj indirim oranlarının indirim süresi uzatıldı. 02.06.2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de, Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı indiriminin indirim süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatıldı.

KDV ve kira stopaj indirim oranlarının indirim süresi uzatıldı. Buna göre;

02 Haziran 2021 Tarih ve 31499 sayılı Resmi gazetede Yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Katma Değer vergisindeki ve İşyeri Kira stopajlarındaki indirimli oranlar 31.07.2021 tarihine kadar uzatıldı.

  • İşyeri Kiralama Hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
  • Yeme ve İçme Hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
  • Kuaförlük Hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek
  • Ayrıca Kira stopaj kesinti oranı %20 yerine 31.07.2021 tarihine kadar %10 olarak uygulanmaya devam edecek.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) karar için lütfen tıklayınız.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063) karar için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın