Mevzuat

Mayıs 2021 Vergi Takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı Mayıs 2021 Vergi Takvimi:

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaMAYIS/2021 VERGİ TAKVİMİ- VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/12/202007/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/01/202107/05/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/01/202107/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/02/202107/05/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/04/202107/05/2021Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/04/202107/05/2021Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/11/202007/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/05/202110/05/202116-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/05/202111/05/202116-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/202125/05/20211-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/05/202126/05/20211-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/202126/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202126/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/05/202126/05/2021GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
01/05/202126/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202131/05/20212020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
01/04/202131/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202131/05/20212020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
01/05/202131/05/2021Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/04/202131/05/20212021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (134 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/05/202131/05/2021Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/04/202131/05/20212021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (134 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/05/202131/05/20212020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
01/02/202131/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202131/05/20212021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/202131/05/20212021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/202131/05/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/202131/05/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
01/03/202131/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/202131/05/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/05/202131/05/2021Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/202102/08/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/202131/08/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Kaynak: www.gib.gov.tr

Bir Cevap Yazın