Yazarlar

Mazeret Yok Hikâyesi

Mazeret Yok Hikâyesi… Bir yerde okumuştum Mazeret Yok Hikâyesini, yeri gelmişken sizinle de paylaşmak istedim.

İşte o “Mazeret Yok Hikâyesi”:

“Küçük bir kasabanın dört ayrı mahallesi varmış. Birinci mahallede “evet ama”lar, ikinci mahallede “yapacağım”lar, üçüncü mahallede “keşke”ler, dördüncü mahallede ise “iyi ki yaptım”lar otururmuş.

“Evet ama”lar, her zaman ne yapılması gerektiğini bildiklerini düşünür ama yapma zamanı gelince yaptıklarını hep yanlış yaparlarmış. Suçu ise hep başkalarına atarlarmış.

“Yapacağım”lar, ne yapacaklarını bilir ama yapacakları şeye adım adım hazırlandıkları için iş işten geçer ve o sırada şanslarını kaçırdıklarının farkına varırlarmış.

Üçüncü mahallede yaşayan “Keşke”lerin hayatı algılama güçleri mükemmelmiş. Neyin yapılması gerektiğini çok iyi şekilde bilirlermiş ama maalesef her şey olup bittikten sonra.

Kasabanın en güzel en yeşil yerlerinde ise “İyi ki yaptım”lar otururmuş. Yaşadıkları ortam her zaman güzel, düzenli ve huzurluymuş.

Bu kasabaların mahallelerindeki insan manzaraları ise şöyleymiş:

“Evet ama”cılar mahallesinde hep suçu başkalarına atmaktan birbiriyle geçimsiz huzursuz insanlar…

“Yapacağım”cılar mahallesinde dizleri dövülmekten yara bere içinde olan insanlar…

“Keşke”ciler mahallesinde başlarını hep duvara vurmaktan kan revan içinde kalan insanlar varmış.

“İyi ki yaptım”cılar mahallesindekilerin tek kusuru ise beyinlerinde mazeret üretme merkezlerinin olmayışıymış.”

Mazeret Yok Hikâyesi hakkında sizin görüşleriniz nelerdir? Siz hangi mahalledensiniz?

 

Bir Cevap Yazın