Yazarlar

Müşteriler bir işletmeyi neden terk eder?

Bir süre önce WhatsApp gruplarında dolaşımda olan ve araştırma kaynağı belli olmayan, “Müşteriler bir işletmeyi neden terk eder?” başlıklı aşağıdaki araştırma sonucu geldi cep telefonuma. Her zaman söylerim, bir işletmenin kalifiye çalışanlardan ve liyakat sahibi yöneticilerden oluşması o işletmeyi daha başarılı bir işletme haline getirir.

Peki müşteriler bir işletmeyi neden terk eder?

Çalışanların Davranışı42,60%
Müşteriye kendini değersiz hissettirmek29,70%
Dürüst olmayan davranışlar27,00%
Geri dönüşte etik olmama26,40%
Kötü ürün sunumu18,40%
Sorumluya ulaşamama17,80%
Tutarsızlık8,60%
Fiyat8,10%
Ulaşılamama7,60%
Müşteriyi anlama sorunu6,50%

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumuna liyakat denir.

Kurumsal firmaların başarı hikayelerini okuduğumuzda, şirket kurucuları tarafından çalışanların ne kadar değerli ve önemli olduğu anlatılmaktadır. Markalaşma sürecinde, o hikayenin kahramanlarının firma çalışanları olduğu şirket kurucuları tarafından sıkça vurgulanmaktadır. Bundan dolayı kurumların en temel ihtiyacı kalifiye işgücü olmalıdır. Kalifiye personel  ve işine sahip çıkan personellerin bulunması şirketin sürekliliği için çok önemlidir…

İleriye giden, büyüyen, karlılık sağlayan şirketlerin başarısında, nitelikli iş gücünün bulunduğunu görürüz. Liyakat sahibi çalışanlar şirketleri canlı tutarlar. Bir şirketin başarısı için işine sahip çıkan, ekmek yediği firmanın çıkar ve menfaatlerini düşünen yönetici ve çalışan kadrolardan oluşması bir şirket için çok önemlidir. Çalışanlarda aidiyet duygusu oluşursa; işini, işyerini sahiplenen, aynı hedefe yürüyen ekipler ortaya çıkar.

Liyakata önem verilmeyip, deneyimsiz ve bilgisiz kişilere ünvan, yetki ve sorumluluk verildiğinde o kişilerin şirkete değer katacağına, batışına neden olabilirler. Böyle şirketlerde takım ruhu oluşturmak da mümkün değildir.

İşletmeler, çalıştırdıkları personellerde işletme aidiyet duygusunu oluşturmak için, çalışanlarının önemli ve değerli olduklarını hissettirmeli, şeffaf ve adil yönetimler ile yönetildiğini uygulamalar ile göstermelidirler.

İşletmelerin; “Müşteriler bir işletmeyi neden terk eder?” sorusuna cevaplar ararken, yorum ve analizleri tek taraflı olmamalı, değerlendirme yapılırken ilgili konu tüm sebep ve sonuçlarıyla ele alınmalı ve sorunun kaynağına inilmelidir. İş hayatı içerisinde yaptığımız yorum ve analizlerde, “Empati” kavramını kullanırsak daha sağlıklı ve verimli işler ortaya çıkarırız.

Ömer Köse

 

Bir Cevap Yazın