Turizm

Sürdürülebilir Turizm Programı Genelgesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, konaklama tesisleri için Sürdürülebilir Turizm Programı Genelgesi yayımlandı.

25.04.2023 tarihli ve 2023/6 Sıra Sayılı Sürdürülebilir Turizm Programı Genelgesi ile, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamının 1. Aşama Belgesini 31.12.2023 tarihine kadar almaları zorunludur.

Sürdürülebilir Turizm Programı Genelgesi:

“2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile iş birliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde turizm sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde konaklama tesisleri için, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri (TR-I), turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulmuştur.

Bakanlığımızın 15.11.2022 tarihli ve 2022/2 Sıra Sayılı Genelgesi ile 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 Sıra Sayılı Genelgesinde düzenleme yapılarak, konaklama tesislerinin Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında yükümlülükleri belirlenmiştir.

Sürecin hızlandırılması, aynı zamanda yatırım aşamasında olan tesislerin de sürdürülebilirlik kriterlerine uyumunun proje/yapım aşamasında dahil olmasını teminen;

1- Dört ve beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri, butik oteller ile özel konaklama tesislerinin turizm yatırımı belgesinden turizm işletmesi belgesine veya kısmi turizm işletmesi belgesine geçiş işlemleri ile turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için belge değişikliği gerektiren her türlü işlemde ve ayrıca bu tesisler için Bakanlığımıza doğrudan turizm işletmesi belgesi başvurularında Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 3. Aşama Belgesinin,

2- (1) numaralı bent dışında kalan tesislerin doğrudan turizm işletmesi belgesi başvuruları ile her türlü belgelendirme işlemlerinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesinin, Bakanlığımıza ibrazı,

3- Diğer hallerde turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamının 1. Aşama Belgesini 31.12.2023 tarihine kadar almaları, zorunludur.

Diğer taraftan, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kriterleri, kapalı, yatırımda ve işletmede olan tesisler için TGA web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması gerekmektedir. Tesis işletmeye yeni açıldıysa ekte yer alan listede belirtilen taahhüde dayalı kriterlerle birlikte sertifikalandırılma işlemi TGA tarafından belirlenen koşullarda yapılabilir (Ek).

Yukarıda açıklanan koşullara uymayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Kanun uyarınca işlem uygulanacaktır.

Bakanlığımızın 15.11.2022 tarihli ve 2022/2 Sıra Sayılı Genelgesi ile 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 Sıra Sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki başvurular 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 Sıra Sayılı Genelge kapsamında tamamlanır.”

Kaynak: 25.04.2023 tarihli ve 2023/6 Sıra Sayılı genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Genelge ekine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

 

Bir Cevap Yazın