Mevzuat

Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları

Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları 01.01.2021-31.12.2021 tarih aralığını kapsamaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı işçi çalıştırılmasına ilişkin olarak turizm sektörüne sağlanan kolaylıkların 2021 yılında da devam edeceğine dair duyuru yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları Hakkında yapılan açıklama:

“2020 yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını, küresel ekonomide büyük etkilere yol açarken bu süreçten en olumsuz etkilenen sektörlerin başında da turizm gelmiştir. Bu nedenle, gerek turizm sektörünün yeniden canlanmasına destek olunması, gerekse sahadan gelen taleplerin karşılanması amacıyla, önceki yıllarda sektöre sağlanan muhtelif kolaylıkların sürdürülerek 2021 yılında da uygulanması Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere:

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerlerinde çalıştırılmak istenilen yabancılara en az ödenebilecek ücret başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücretten daha düşük olamayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri, belgeli tatil köyleri, bünyesinde hamam sauna vb. kompleks bulunduran belgeli turizm işletmeleri veya Seyahat Acenta belgeli işletmelerle anlaşmalı hamam ve saunalar ve resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal oteller tarafından uzmanlık ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilecektir.”

Not: Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları bu kapsamda, Asgari ücretin 1.5 katı bordrolama sınırı ile , her 5 Türk personele 1 yabancı çalıştırma zorunluğunu 01.01.2021’den itibaren, izni yeni alınacak yabancı personeller için uygulanmayacaktır.

Kaynak: Serkan Çelik/Bağımsız Denetçi-Mali Müşavir

Bir Cevap Yazın