Yazarlar

Ekip ruhu ve takım oyunu nasıl oluşturulur?

Ekip ruhu ve takım oyunu nasıl oluşturulur? Takım ruhu, insanların “Ben” demeyi bırakıp “Biz” demeye başladığında ve takımın başarısı için mücadele ettiğinde başlar. Takım ruhu, aynı değerleri paylaşan ve ortak hedeflere yürüyen kişilerden oluşur. Takım ruhunda hırs ve ego ikinci plandadır. Ekibin başarısı için tüm tarafların sorumluluk alarak, elinden gelen tüm fedakarlığı gösterdiğinde takımın başarısından bahsedilebilir.

Organizasyonların sevk ve idaresinin sağlıklı olması için takım oyununa ve takım oyununu kuralına göre oynayan bireylere ihtiyaç vardır. Büyük ve küçük organizasyonları oluşturan bireyler oyunu kuralına göre oynamazlar ise, sağlıklı ve verimli organizasyonlar ortaya çıkmaz.

Emerson Fosdick’in, ekip ruhunu ve takım oyununu en iyi anlatan şu anlamlı sözlerini sizinle paylaşmak istiyorum: “Yaprağa soruyoruz; kendi kendince tamam mısın, yaprak cevap veriyor; hayır benim hayatım dallardadır, dala soruyoruz ve dal diyor ki, hayır benim hayatım köktekidir. Köke soruyoruz, cevap veriyor; benim hayatım gövdede, dallarda ve yapraklardadır, dallardaki yaprakları koparırsanız ben ölürüm.”

Ekip bireyleri arasında menfaat ve çıkar çatışması olmaz, olamaz… Takım ruhu demek; kader birliği, iyi ve kötü günde yol arkadaşlığı, aynı duygu ve düşünceleri paylaşmak ve aynı felsefeye inanmak demektir. Birbirine inanmayan ve güvenmeyen organizasyon bireylerinden ekip ruhunun ortaya çıkmasını beklemek bence fazlasıyla saflık olur.

Bir ekipte bireysel menfaat ve çıkarlar ortaya çıkarsa, o ekibe ait takım ruhundan bahsetmek mümkün değildir. Takım ruhu, aynı uyum içerisinde çalışan ve hedefe kilitlenen bireylerden oluşmaktadır. Bir ekipte her bireyin bir rolü ve amacı vardır. Dünyanın en iyi liderini getirseniz bile, aynı amaca ve hedefe hizmet etmeyen bireylerden takım ruhu ve takım kültürü oluşturmak mümkün değildir.

Organizasyonlarda takım ruhunun ortaya çıkması ve takım oyununun başarılı olabilmesi için empati, güven, sevgi, saygı, öz güven, adalet, disiplin, sorumluluk ve ahlak gibi kavramlara ihtiyaç vardır. Aynı amaç ve hedefe yürüyen bireyler, bu kavramların hepsini harmanlayıp gerekli sinerjiyi yakaladıklarında gerekli başarı kaçınılmazdır. Aynı hedefe kilitlenen ve aynı frekansı yakalamış bireylerin takımlarını kimse mağlup edemez.

İnsanların yaşam yolculuğunda ve takım bireylerinin ruh sağlığı için moral ve motivasyon çok önemlidir. Ruh sağlığı yerinde, mutlu ve huzurlu bireylerden sağlıklı takımlar ve daha verimli işler ortaya çıkar. Moral ve motivasyon insanları ve takım bireylerini diri tutar, zorluklara karşı mücadeleci yapar ve pes etmemeyi öğretir.

Ekip ruhu ve takım oyunu oluşturmak, hem ekip üyelerinin hem de işverenlerin faydasınadır. Ekip ruhu ve takım oyunu olan bir ekip, daha verimli, yaratıcı, yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı çalışır. Bu da işletmenin rekabet gücünü artırır, karlılığını yükseltir ve itibarını güçlendirir.

Organizasyonlarda ve takım oyunlarında sıkça vurgulanan, “Biz bir aileyiz”, “Biz” ve “Takım ruhu” gibi kavramlarının altı dolu, sözde değil özde olmalıdır. Bu kavramların altını doldurmak için tüm taraflara büyük görevler düşmektedir. Yapılan uygulamalar ve alınan kararlar ile bu kavramların altı doldurulmaz ise, karşı taraftan organizasyona aidiyet duygusunu beklemek ve takım ruhunu karşı tarafa aktarmak tek taraflı bir düşünce olur.

Ekip ruhu ve takım oyunu nasıl oluşturulur?

Ekip ruhu ve takım oyunu; o organizasyona inanmakla ve Alexandre Dumas’a ait: “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sözü ile olur…

Ömer KÖSE

 

 

Bir Cevap Yazın