Mevzuat

Müzik lisans belgesi almak zorunlu oldu

Konaklama tesisleri için müzik lisans belgesi almak artık zorunlu oldu. Konaklama tesislerine 01.10.2023 tarihine kadar Müzik Lisans Belgesi alıp, Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Bugün yayımlanan tebliğe göre, otellerin müzik lisans belgesi alması artık zorunlu hale getirilmiştir. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre;

“Konaklama tesislerinin (basit konaklama turizm işletmesi belgeli olanlar dahil), 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen müzik lisansına ilişkin belgeyi 1/10/2023 tarihine kadar Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.”

Müzik lisans belgesi başvuruları https://www.otellisanslama.org web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

2023 yılı fiyat tarifesi için lütfen tıklayınız. 

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın