Mevzuat

7326 Sayılı Kanuna ait Araç Muayeneleri Maliye Tebliği

7326 Sayılı Kanuna ait Araç Muayeneleri Maliye Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 03.06.2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1) için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın